ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองปลาดุก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490198
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010140
รหัส Obec 6 หลัก :
  490198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองปลาดุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nungpladuk school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านหนองปลาดุก
ตำบล :
  บางลี่
อำเภอ :
  ท่าวุ้ง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15150
โทรศัพท์ :
  036425621
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2467
อีเมล์ :
  Duk_2025@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีสีหนาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางลี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:31:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองปลาดุก


นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลาดุก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน