ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490199
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010141
รหัส Obec 6 หลัก :
  490199
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
   nongluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหนองหลวง
ตำบล :
  บางลี่
อำเภอ :
  ท่าวุ้ง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15150
โทรศัพท์ :
  036425622
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กันยายน 2480
อีเมล์ :
  nongluang@lopbUri1.net
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีสีหนาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางลี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:03:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองหลวง


นางจีรวรรณ อินทรเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน