ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสนามไชย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490203
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010146
รหัส Obec 6 หลัก :
  490203
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสนามไชย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsanamchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโพตลาดแก้ว
ตำบล :
  โพตลาดแก้ว
อำเภอ :
  ท่าวุ้ง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15150
โทรศัพท์ :
  0899017507
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2467
อีเมล์ :
  sanamchai.lopburi1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพตลาดแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 19:15:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสนามไชย


นายเสงี่ยม ร้อยแสนศึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามไชย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน