ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490205
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  490205
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลท่าวุ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanthawung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าราบ
ตำบล :
  บางคู้
อำเภอ :
  ท่าวุ้ง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15150
โทรศัพท์ :
  036481246
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพาท่าวุ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางคู้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:29:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง


นายวิชัย ม่วงจีน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน