ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490206
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010154
รหัส Obec 6 หลัก :
  490206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์เกษตร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watphokaset
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านโพธิ์เกษตร
ตำบล :
  หัวสำโรง
อำเภอ :
  ท่าวุ้ง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15150
โทรศัพท์ :
  036655561
โทรสาร :
  036655561
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  watphokaset@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นพเก้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวสำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10:20:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร


นายโสพล แก้วเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน