ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490208
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010143
รหัส Obec 6 หลัก :
  490208
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์ตรุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpotru
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเบิก
ตำบล :
  บ้านเบิก
อำเภอ :
  ท่าวุ้ง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15150
โทรศัพท์ :
  036425629
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นพเก้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเบิก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:04:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ


นายคงกฤช เพ็งพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน