ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านลาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490211
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010145
รหัส Obec 6 หลัก :
  490211
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanlad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านลาด
ตำบล :
  บ้านเบิก
อำเภอ :
  ท่าวุ้ง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15150
โทรศัพท์ :
  0898011102
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 ตุลาคม 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นพเก้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเบิก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 13:25:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านลาด


นายชำนาญ ศรีงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน