ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวสำโรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490212
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010151
รหัส Obec 6 หลัก :
  490212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหัวสำโรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Huasumrong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหัวสำโรง
ตำบล :
  หัวสำโรง
อำเภอ :
  ท่าวุ้ง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15150
โทรศัพท์ :
  036655170
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/07/2482
อีเมล์ :
  wathuasumrong2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นพเก้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวสำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 15:33:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหัวสำโรง


นางสำอาง พรหมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน