ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระเตย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490215
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010197
รหัส Obec 6 หลัก :
  490215
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระเตย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansratoey
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านสระเตย
ตำบล :
  หนองทรายขาว
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2461
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นิมิตใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองทรายขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08:55:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระเตย


นางสุนีย์ ไพรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน