ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490219
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010175
รหัส Obec 6 หลัก :
  490219
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองน้ำทิพย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongnamthip
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองน้ำทิพย์
ตำบล :
  พุคา
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  036490137
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นิมิตใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พุคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:55:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน