ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490222
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010193
รหัส Obec 6 หลัก :
  490222
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพานิชธรรมิการาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WADPHANICHTHAMMIKARAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองเต่า
ตำบล :
  หนองเต่า
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  0899017538
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2478
อีเมล์ :
  PTK2562school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นิมิตใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:45:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม


นางพรสวรรค์ พงศ์อัมพรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน