ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระกระเบี้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490225
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010196
รหัส Obec 6 หลัก :
  490225
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสระกระเบี้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsagabuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสระกระเบื้อง
ตำบล :
  หนองเต่า
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  036-451220
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กรกฎาคม 2549
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตักศิลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:20:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสระกระเบี้อง


นายณรงค์วิทย์ ชั่งใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระกระเบี้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน