ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490226
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010169
รหัส Obec 6 หลัก :
  490226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกริ่นกฐิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanGraengatin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหนองจอก
ตำบล :
  บ้านชี
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15180
โทรศัพท์ :
  036703425
โทรสาร :
  036703425
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กรกฎาคม 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตักศิลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านชี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:52:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน


นางอรัญญา ทองทาสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน