ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490229
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010168
รหัส Obec 6 หลัก :
  490229
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท้องคุ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wathongkung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านชี
ตำบล :
  บ้านชี
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2479
อีเมล์ :
  watthongkhung@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านชี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 16:55:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง


นางสมนึก ศรีโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้องคุ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน