ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพอำไพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490231
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010163
รหัส Obec 6 หลัก :
  490231
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเทพอำไพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattepampai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านแหลมสาร
ตำบล :
  บางขาม
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15180
โทรศัพท์ :
  036489151
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตักศิลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:41:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเทพอำไพ


ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพอำไพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน