ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมหาสอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490232
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010179
รหัส Obec 6 หลัก :
  490232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมหาสอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmahason
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านใหม่
ตำบล :
  มหาสอน
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15180
โทรศัพท์ :
  0877566910
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 กรกฎาคม 2467
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตักศิลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มหาสอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 00:54:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมหาสอน


นายจำนงค์ เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาสอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน