ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490235
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010181
รหัส Obec 6 หลัก :
  490235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wathuaykaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านห้วยแก้ว
ตำบล :
  มหาสอน
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  086-0340024
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2467
อีเมล์ :
  huaykaew.lopburi1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรวงกฏ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มหาสอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 19:18:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน