ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาวงกฎ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490237
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010184
รหัส Obec 6 หลัก :
  490237
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาวงกฎ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkhaowongkot
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเขาวงกฎ
ตำบล :
  สนามแจง
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2478
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สนามแจง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13:40:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาวงกฎผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวงกฎ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน