ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพิบูลปัทมาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490238
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010182
รหัส Obec 6 หลัก :
  490238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พิบูลปัทมาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Piulpattmacom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหมวดศิลา
ตำบล :
  สนามแจง
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  036471550
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรวงกฎ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สนามแจง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:59:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม


นายธัณย์นุชิต หัสนีย์ธนเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลปัทมาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน