ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490239
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010156
รหัส Obec 6 หลัก :
  490239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบ้านหมี่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubalbanmi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเชียงงา
ตำบล :
  เชียงงา
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  036471295
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2497
อีเมล์ :
  anubanbanmischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรวงกฎ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงงา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:23:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่


นางรัตณา สุนันทวนิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน