ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490244
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010171
รหัส Obec 6 หลัก :
  490244
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbansai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านทราย
ตำบล :
  บ้านทราย
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  036471293
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มกราคม 2461
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นิมิตใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:36:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านทราย


นางสาวปิยะพร ป้อมเกษตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน