ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490245
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010205
รหัส Obec 6 หลัก :
  490245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนตำบลหินปัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchontumbolhinpak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านวัดสำโรงใหญ่
ตำบล :
  หินปัก
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  088-9232521
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/12/2542
อีเมล์ :
  hinpak_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หินปัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:14:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก


นางสาวปภาภัสสร์ กิจจ์โชคธนากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน