ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโป่งแค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490249
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010158
รหัส Obec 6 หลัก :
  490249
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโป่งแค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpongkae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโป่งแค
ตำบล :
  ดอนดึง
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  0899017540
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 ส.ค. 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนดึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2561 เวลา 12:02:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโป่งแค


นายวินิพล ทาชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งแค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน