ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490251
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010161
รหัส Obec 6 หลัก :
  490251
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางกะพี้(พสกอำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadbangkapee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางกะพี้
ตำบล :
  บางกะพี้
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  036700114
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 กรกฎาคม 2469
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นิมิตใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกะพี้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 16:57:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอำรุง)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน