ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนดึง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490253
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010160
รหัส Obec 6 หลัก :
  490253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนดึง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandondung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดอนดึง
ตำบล :
  ดอนดึง
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  036702027
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พ.ค. 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนดึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กันยายน 2562 เวลา 13:17:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนดึง


นายสุพจน์ วงษ์เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดึง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน