ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490257
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010202
รหัส Obec 6 หลัก :
  490257
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺฺBannongkae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองแก
ตำบล :
  หนองเมือง
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  036428134
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2498
อีเมล์ :
  ืnongkae7760@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:36:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแก


นายกมล บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน