ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490260
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010189
รหัส Obec 6 หลัก :
  490260
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnongpoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองโพธิ์
ตำบล :
  หนองกระเบียน
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  036425459
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกระเบียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:11:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์


นางสุวรีย์ เอมสถิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน