ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองคู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490262
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010191
รหัส Obec 6 หลัก :
  490262
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองคู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongkuschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองคูใหญ่
ตำบล :
  หนองกระเบียน
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  036490136
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 /06/2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกระเบียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:47:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองคู


นางพรสวรรค์ พงศ์อัมพรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน