ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกระเบียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490263
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010192
รหัส Obec 6 หลัก :
  490263
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองกระเบียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongkrabian
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองกระเบียน
ตำบล :
  หนองกระเบียน
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4/9/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกระเบียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มกราคม 2562 เวลา 22:13:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน


นายเสริมวิทย์ สังวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระเบียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน