ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490267
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010188
รหัส Obec 6 หลัก :
  490267
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไผ่ใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphaiyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านไผ่ใหญ่
ตำบล :
  สายห้วยแก้ว
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  0817858660
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 เมษายน 2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรวงกฎ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สายห้วยแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 17:06:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่


นางอังคณา แมคเฟอร์สัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน