ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนางาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490268
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010172
รหัส Obec 6 หลัก :
  490268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองนางาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBannongnangam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองนางาม
ตำบล :
  ไผ่ใหญ่
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  0818133412
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรวงกฎ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่ใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:44:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองนางาม


นายธนพงศ์พันธ์ ประคองใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน