ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวบึง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490269
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010173
รหัส Obec 6 หลัก :
  490269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวบึง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHAUBUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหัวบึง
ตำบล :
  ไผ่ใหญ่
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  0988961569
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กรกฎาคม 2486
อีเมล์ :
  banhuabung@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่ใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09:55:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวบึง


นางสาวอัมพวัน กองพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน