ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490393
รหัส Smis 8 หลัก :
  16012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  490393
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พิบูลวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pibulwitthayalai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน777
ตำบล :
  ทะเลชุบศร
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036411051
โทรสาร :
  036412612
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/07/2442
อีเมล์ :
  puk052516@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลพบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12:51:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย


นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน