ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพัฒนานิคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490400
รหัส Smis 8 หลัก :
  16022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  490400
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พัฒนานิคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pattananikom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้าน
ตำบล :
  พัฒนานิคม
อำเภอ :
  พัฒนานิคม
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15140
โทรศัพท์ :
  036491338
โทรสาร :
  036491338
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย.2504
อีเมล์ :
  pattananikom.sch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พัฒนานิคม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพัฒนานิคม


นางกาญจนา บุญคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน