ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490408
รหัส Smis 8 หลัก :
  16012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  490408
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าวุ้งวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THAWUNGWITTAYAKARN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน-
ตำบล :
  ท่าวุ้ง
อำเภอ :
  ท่าวุ้ง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15150
โทรศัพท์ :
  036481206
โทรสาร :
  036481206
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  Thawungs@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าวุ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 13:40:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร


นายนรงค์ โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน