ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490416
รหัส Smis 8 หลัก :
  16022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  490416
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกเจริญวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khokcharoenwithaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโคกเจริญ
ตำบล :
  โคกเจริญ
อำเภอ :
  โคกเจริญ
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15250
โทรศัพท์ :
  036795118
โทรสาร :
  036795118
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2522
อีเมล์ :
  kjwit2009@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 11:16:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกเจริญวิทยา


นายประทวน กำจัดภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน