ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610005
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  610005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรัทธาภิรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsattapirom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบางเดื่อ
ตำบล :
  ม่วงหมู่
อำเภอ :
  เมืองสิงห์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16000
โทรศัพท์ :
  036815281
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/04/2467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนพระนอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ม่วงหมู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:40:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม


นายสุธีร์ เครือวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรัทธาภิรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน