ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจักรสีห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610010
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  610010
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจักรสีห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jaksi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านจักรสีห์
ตำบล :
  จักรสีห์
อำเภอ :
  เมืองสิงห์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16000
โทรศัพท์ :
  036543219
โทรสาร :
  036543219
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2476
อีเมล์ :
  liizard@msn.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพระนอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.จักรสีห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:16:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจักรสีห์


นายสุชาติ เอี่ยมสุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรสีห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน