ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสาคร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610014
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  610014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีสาคร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATSRISAKORN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้าน
ตำบล :
  ต้นโพธิ์
อำเภอ :
  เมืองสิงห์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16000
โทรศัพท์ :
  036524203
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2467
อีเมล์ :
  watsrisakornshcool.56@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ต้นโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 09:17:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีสาคร


นางสาวธิดาทิพย์ สุดดีพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสาคร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน