ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกระดังงา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610015
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010007
รหัส Obec 6 หลัก :
  610015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกระดังงา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkradangnga
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบางสักเหล็ก
ตำบล :
  บางกระบือ
อำเภอ :
  เมืองสิงห์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16000
โทรศัพท์ :
  36522786
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 เมษายน 2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกระบือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 07:42:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกระดังงาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระดังงา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน