ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610019
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  610019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลสิงห์บุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubansingburi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านบ้านเลขที่ 999 ถนนศรีบัวทอง
ตำบล :
  บางพุทรา
อำเภอ :
  เมืองสิงห์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16000
โทรศัพท์ :
  036511040,036521507
โทรสาร :
  036511040
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน พ.ศ.2497
อีเมล์ :
  anubansing@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนมาตรฐานสากล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 22:44:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี


นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน