ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดข่อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610021
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  610021
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดข่อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkhoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านพิพิธพัฒนา
ตำบล :
  หัวไผ่
อำเภอ :
  เมืองสิงห์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16000
โทรศัพท์ :
  36545337
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กรกฎาคม 2468
อีเมล์ :
  watkhoisc@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 21:37:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดข่อย


นายวันชัย กล้าเอี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน