ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610035
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010064
รหัส Obec 6 หลัก :
  610035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Photalaysamakee school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโพทะเล
ตำบล :
  โพทะเล
อำเภอ :
  ค่ายบางระจัน
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16150
โทรศัพท์ :
  36501379
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/07/2502
อีเมล์ :
  photalae47@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพทะเล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 22:21:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี


นายธรรมสรณ์ สุศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน