ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610036
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  610036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thairathwittaya56
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองกระทุ่ม
ตำบล :
  หนองกระทุ่ม
อำเภอ :
  ค่ายบางระจัน
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16150
โทรศัพท์ :
  36817043
โทรสาร :
  036817043
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกระทุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:32:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)


นางสาวจริยา จันทราสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน