ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610037
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010062
รหัส Obec 6 หลัก :
  610037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองลีวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonglee Wittayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนมะสัง
ตำบล :
  โพทะเล
อำเภอ :
  ค่ายบางระจัน
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16150
โทรศัพท์ :
  0898895976
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  baannonglee2499@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนวีรชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพทะเล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:33:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม


นายสมชาย สิงหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน