ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610042
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010066
รหัส Obec 6 หลัก :
  610042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonwatmaung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านม่วง
ตำบล :
  โพสังโฆ
อำเภอ :
  ค่ายบางระจัน
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16150
โทรศัพท์ :
  036573453
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2467
อีเมล์ :
  cwm2553@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพสังโฆ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:35:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดม่วง


นางสาวกมลทิพย์ ใจเที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน