ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610049
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  610049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดเสาธงหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chomchonwatsaothonghin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเสาธงหิน
ตำบล :
  โพประจักษ์
อำเภอ :
  ท่าช้าง
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 กรกฎาคม 2477
อีเมล์ :
  sth school@thaimail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพประจักษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:53:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน


นางสาวอังคนา อินทร์กระวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน