ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพิกุลทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610050
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010092
รหัส Obec 6 หลัก :
  610050
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพิกุลทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPIKUNTHONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านพิกุลทอง
ตำบล :
  พิกุลทอง
อำเภอ :
  ท่าช้าง
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2468
อีเมล์ :
  pikun2563@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลถอนสมอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 20:12:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพิกุลทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน