ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดชันสูตร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610052
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010039
รหัส Obec 6 หลัก :
  610052
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดชันสูตร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watchannasut
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านชันสูตร
ตำบล :
  โพชนไก่
อำเภอ :
  บางระจัน
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16130
โทรศัพท์ :
  036814818
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  watchannasut@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางระจัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:14:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดชันสูตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชันสูตร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน