ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610057
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010036
รหัส Obec 6 หลัก :
  610057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยเจริญสุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wathuay jalearnsuk School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านพักทัน
ตำบล :
  พักทัน
อำเภอ :
  บางระจัน
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16130
โทรศัพท์ :
  036815069
โทรสาร :
  036815069
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2468
อีเมล์ :
  wathuay_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พักทัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:26:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข


นายสุชิน ทดแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน